Hướng dẫn download video từ Wistia

2 0

Wistia là gì?

Wistia Inc. là một công ty phần mềm video đặt tại Cambridge, Massachusetts. Wistia cung cấp dịch vụ lưu trữ video cho các doanh nghiệp, bao gồm thêm video vào web, theo dõi hiệu suất và xây dựng khán giả.

Wikipedia

Tại sao có bài viết này?

Hiện nay có rất nhiều khóa học có bản quyền hay video chất lượng được host trên Wistia nhưng lại không có chức năng download. Mà cũng chưa có extension nào support download cho những video trên Wistia (ít nhất là mình chưa biết ;)). Cho nên mình viết bài viết này chia sẻ cách mình download video ở Wistia mà không cần bất cứ phần mềm gì khác.

Phương pháp

1. Chuột phải vào video chọn “Copy link and thumbnail”

2. Sau khi copy bạn được như sau:

<p><a href="https://wistia.com/support/embed-and-share/video-on-your-website?wvideo=lbo2kwzc81"><img src="https://embed-fastly.wistia.com/deliveries/90e8c9f55b2d19d0e91e201422ae0e12.jpg?image_play_button_size=2x&amp;image_crop_resized=960x540&amp;image_play_button=1&amp;image_play_button_color=4267b2e0" width="400" height="225" style="width: 400px; height: 225px;"></a></p><p><a href="https://wistia.com/support/embed-and-share/video-on-your-website?wvideo=lbo2kwzc81">Embedding Video on Your Website — Support — Wistia</a></p>

3. Chú ý đến đoạn có key là wvideo – trong trường hợp này giá trị là lbo2kwzc81.

4. Copy giá trị lbo2kwzc81

5. Thay giá trị vào XXX trong đường dẫn sau và paste vào trình duyệt: “view-source:https://fast.wistia.net/embed/iframe/XXX

6. Kéo xuống gần dưới cùng bạn sẽ để ý có nhiều đường dẫn đến video với nhiều độ phân giải khác nhau, nó sẽ có dạng như thế này:

{"type":"hd_mp4_video","slug":"mp4_h264_652k","display_name":"720p","details":{},"container":"mp4","codec":"h264","width":1280,"height":720,"ext":"mp4","size":3697164,"bitrate":652,"public":true,"status":2,"progress":1.0,"metadata":{"max_bitrate":139999,"early_max_bitrate":139999,"average_bitrate":83352},"url":"https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/e896a11c222d5ef6272817660421d735bfd1be4d.bin","created_at":1581722868,"segment_duration":3,"opt_vbitrate":3750}

7. Copy đường dẫn video với độ phân giải mà bạn muốn, ở đây là 720p và đường dẫn là https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/e896a11c222d5ef6272817660421d735bfd1be4d.bin

8. Sau khi mở link sẽ có video và bạn ấn vào option bên dưới góc phải video để tải video xuống.

9. Bạn có thể đổi đuôi bin về mp4 cho dễ đọc hơn.

Có gì thắc mắc các bạn để lại comment bên dưới nhé 😉

nam3t

nam3t

Nó tên Nam, một thanh niên đam mê trải nghiệm, khám phá và thích sưu tầm đủ thứ trên đời. Bỗng một ngày nó ngồi vu vơ rồi thấy trong lòng đau đáu, muốn có một nơi để lưu trữ và chia sẻ những thứ mà nó cho là có giá trị giúp mình, giúp người. Và thế là nam3t.com ra đời.

Trả lời