Hướng dẫn cài đặt IonCube cho AWS Lightsail instance

1 0

Mặc định ở AWS Ligthsail instance sẽ không cài đặt Ioncube nên nếu muốn cài bạn hãy thực hiện các bước dưới đây:

  1. SSH vào instance.
  2. Chạy dòng lệnh sau: wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
  3. Xong rồi chạy tiếp: tar xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
  4. Kiểm tra version của PHP: php -v
  5. Tiếp theo tùy thuộc vào PHP version đang cài mà bạn chọn version ioncube cho phù hợp nhé. Thay YZ bằng với version của PHP: sudo cp ioncube/ioncube_loader_lin_Y.Z.so /opt/bitnami/php/lib/php/extensions/
  6. Tiếp tục vào đường dẫn sau: /opt/bitnami/php/etc/php.ini
  7. Sửa file php.ini, thêm đoạn code sau vào đầu file, ngay sau [PHP]: zend_extension = /opt/bitnami/php/lib/php/extensions/ioncube_loader_lin_Y.Z.so
  8. Restart Apache: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart php-fpm
  9. Bạn có thể kiểm tra lại xem ioncube đã cài chưa bằng lệnh sau: php -m, tìm ioncube trong danh sách đó nhé.

Vậy là xong 😉

nam3t

nam3t

Nó tên Nam, một thanh niên đam mê trải nghiệm, khám phá và thích sưu tầm đủ thứ trên đời. Bỗng một ngày nó ngồi vu vơ rồi thấy trong lòng đau đáu, muốn có một nơi để lưu trữ và chia sẻ những thứ mà nó cho là có giá trị giúp mình, giúp người. Và thế là nam3t.com ra đời.

Trả lời