Chuyển ảnh GIF thành video

1 0

Tại sao bạn nên thay ảnh GIF bằng video

Những ảnh GIF nặng không hiệu quả khi hiển thị nội dung động, bạn có thể tiết kiệm được băng thông cho người dùng bằng cách chuyển những ảnh GIF sang video. Hãy thử dùng định dạng MPEG4/WebM videos cho nội dung động và PNG/WebP cho nội dung tĩnh thay cho ảnh GIF để tiết kiệm băng thông.

Tạo MPEG videos

Có nhiều cách để chuyển ảnh GIFs sang video. FFmpeg là tool đc sử dụng ở bài viết này. Bạn tải về và di chuyển vào folder bin với cmd trên Windows hoặc Terminal trên Mac/Ubuntu. Để sử dụng FFmpeg chuyển ảnh my-animation.gif sang 1 video MP4 chạy câu lệnh sau:

ffmpeg -i my-animation.gif my-animation.mp4

Tạo WebM videos

WebM videos nhẹ hơn rất nhiều so với MP4 videos, nhưng nó không được hỗ trợ ở 1 số trình duyệt, vì vậy ta nên tạo cả 2 files để fall back.

Để sử dụng FFmpeg chuyển ảnh my-animation.gif sang 1 video WebM chạy câu lệnh sau:

ffmpeg -i my-animation.gif -c vp9 -b:v 0 -crf 41 my-animation.webm

Thay ảnh GIF bằng video

Ảnh GIF có 3 đặc điểm mà chúng ta cần sao chép, đó là:

  • Chạy tự động.
  • Lặp liên tục.
  • Không có âm thanh.

May mắn là chúng ta có thẻ làm được điều này với thẻ <video> .

<video autoplay loop muted playsinline>
<source src="my-animation.webm" type="video/webm">
<source src="my-animation.mp4" type="video/mp4">
</video>  

Source: https://web.dev/efficient-animated-content

nam3t

nam3t

Nó tên Nam, một thanh niên đam mê trải nghiệm, khám phá và thích sưu tầm đủ thứ trên đời. Bỗng một ngày nó ngồi vu vơ rồi thấy trong lòng đau đáu, muốn có một nơi để lưu trữ và chia sẻ những thứ mà nó cho là có giá trị giúp mình, giúp người. Và thế là nam3t.com ra đời.

Trả lời