Chia sẻ và hướng dẫn kích hoạt theme multi-purpose WordPress Flatsome

2 0

Flatsome là gì?

Flatsome là theme bán chạy nhất tại themeforest tính tới thời điểm tôi viết bài chia sẻ này Flatsome đã có gần 94.000 lượt bán ra. Với khả năng tùy chọn tuyệt vời không giới hạn, flatsome phù hợp để làm giao diện với các website bán hàng với plugin Woocommerce, hay những website giới thiệu công ty, các dịch vụ mở rộng khác. Tất cả những điều đó có trong flatsome, bạn sẽ tạo được 1 giao diện rất đơn giản mà không cần biết bất cứ 1 dòng lệnh php hay html nào cả, chỉ với thao tác kéo thả mọi thứ sẽ hoàn tất với Drag and Drop Page Builder. Hiện tại Flatsome được bán với giá $59 trên hệ thống ThemeForest, nếu bạn có điều kiện có thể mua theme này ủng hộ tác giả.

Link download: https://mega.nz/file/pbgBVDjR#fu0Rkuea2goomotTb7zEkQ0G8OLkeF6GdFAnQcn-8Eg

Hướng dẫn kích hoạt theme Flatsome không cần purchase code

Đầu tiên bạn mở file function-update.php, trường hợp của mình là ở đường dẫn wordpress/htdocs/wp-content/themes/flatsome/inc/functions/function-update.php

Bạn tìm đến đoạn code sau:

function wupdates_prevalidate_purchase_code_JQ9eJ( $purchase_code ) {
 $purchase_code = preg_replace( '#([a-z0-9]{8})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{12})#', '$1-$2-$3-$4-$5', strtolower( $purchase_code ) );
 if ( 36 == strlen( $purchase_code ) ) {
  return true;
 }
 return false;
}

Và sửa dòng return false bên dưới cùng thành return true; => Kết quả:

function wupdates_prevalidate_purchase_code_JQ9eJ( $purchase_code ) {
 $purchase_code = preg_replace( '#([a-z0-9]{8})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{4})-?([a-z0-9]{12})#', '$1-$2-$3-$4-$5', strtolower( $purchase_code ) );
 if ( 36 == strlen( $purchase_code ) ) {
  return true;
 }
 return true;
}

Sau đó, bạn tìm đến đoạn dưới đây:

//make the call to the purchase code check API
   $raw_response = wp_remote_post( $url, $http_args );
   if ( $ssl && is_wp_error( $raw_response ) ) {
    $raw_response = wp_remote_post( $http_url, $http_args );
   }
// In case the server hasn't responded properly, show error
   if ( is_wp_error( $raw_response ) || 200 != wp_remote_retrieve_response_code( $raw_response ) ) {
    $errors[] = __( 'We are sorry but we couldn\'t connect to the verification server. Please try again later.', 'wupdates' ) . '<span class="hidden">' . print_r( $raw_response, true ) . '</span>';
   } else {

Thay thế toàn bộ đoạn code bên trên bằng đoạn code dưới đây:

if ( is_wp_error( $raw_response ) || 200 != wp_remote_retrieve_response_code( $raw_response ) ) {
$response['purchase_code'] = 'valid';
$response['raw_response']['sold_at'] = 'April 1 2017';
$response['raw_response']['supported_until'] = 'Jan 23 2023';
$response['raw_response']['buyer'] = 'SuperTheme';

Vậy là xong, bây giờ bạn có thể sử dụng và nhập key kích hoạt tùy ý của bạn 😀

nam3t

nam3t

Nó tên Nam, một thanh niên đam mê trải nghiệm, khám phá và thích sưu tầm đủ thứ trên đời. Bỗng một ngày nó ngồi vu vơ rồi thấy trong lòng đau đáu, muốn có một nơi để lưu trữ và chia sẻ những thứ mà nó cho là có giá trị giúp mình, giúp người. Và thế là nam3t.com ra đời.

Trả lời